Automatická převodovka-základy

 

Převodovka ve vozidle je technické zařízení , které přízpůsobí točivý moment od motoru měnícím se podmínkám provozu vozidla.

Ovládání spojky a řazení představuji značnou psychickou a fyzickou zátěž při řízení vozidla.Snížit znatelně tuto zátěž,a tím zároveň zvýšit aktivní bezpečnost-neboť se řidič bude moci soustředit výhradně na provoz na silnici-je to úkol,který plní převodovka,jenž umí řadit sama.

Současná vyspěla elektronika dovoluje takové propojení elektronických a hydraulických částí,pomocí něhož se dosahuje bezpečné  „automatické“ jízdy s velkým stupněm účinnosti.Proto se také automatické převodovky stávají stále častěji součástí moderních vozidel.

Způsob činnosti automatické převodovky je u všech osobních vozidel v podstatě stejný.Odlišnosti jsou jen v konstrukčních detailech podle na umístění ve vozidlech a výkonu motoru.