Olej pro automatické převodovky = ATF (Automatic Transmission Fluid)

Olej v automatických převodovkách musí splňovat nejrůznější

požadavky.

Musí:

– přenášet síly (v momentovém měniči)

– provádět řazení (v hydraulických řadicích členech)

– vytvářet tření (v lamelových spojkách a brzdách,

v přemosťovací spojce)

– zajišťovat mazání (všech rotujících částí převodovky)

– odvádět teplo

– dopravovat částice vzniklé otěrem.

Tyto úlohy musí olej plnit v teplotním rozsahu od -30 °C do 150 °C.

(Teplota měřená v olejové vaně převodovky.)

Na lamelách spojek a brzd muže dokonce teplota při řazení

krátkodobě dosáhnout hodnot 250 °C až 400 °C.

Proto je pro automatické převodovky určen minerální základní olej

s řadou přísad - aditiv. Jen tak je možné dosáhnout toho,

aby olej splňoval za všech podmínek všechny požadavky.

Zejména muselo dojít ke zlepšení viskozitního indexu,

aby byly v celém teplotním rozsahu zaručeny co nejmenší

změny tekutosti oleje.

Celosvětově uznávanými standardy jsou oleje firmy

General Motors (ATF Dexron) a firmy Ford (ATF Mercon).

Upozornění:

Používejte jen výrobcem vozidla schválené oleje.

Jiné oleje nebo přísady mají jiné vlastnosti a jsou

pro převodovku nevhodné, jak z hlediska její

funkce, tak i životnosti.

Zejména škodlivé jsou pro převodovku složky

obsahující vodu.

Aby se zachovala čistota oleje, je z olejové vany

čerpán přes filtr.

Silný permanentní magnet v olejové vaně

zachycuje kovové částice, které vznikají otěrem.